Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Reader Login
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2021| November  | Volume 17 | Issue 5  
    Online since November 27, 2021

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEW ARTICLE
Expert consensus on thermal ablation therapy of pulmonary subsolid nodules (2021 Edition)
Xin Ye, Weijun Fan, Zhongmin Wang, Junjie Wang, Hui Wang, Jun Wang, Chuntang Wang, Lizhi Niu, Yong Fang, Shanzhi Gu, Hui Tian, Baodong Liu, Lingxiao Liu, Lou Zhong, Yiping Zhuang, Jiachang Chi, Xichao Sun, Nuo Yang, Zhigang Wei, Xiao Li, Xiaoguang Li, Yuliang Li, Chunhai Li, Yan Li, Xia Yang, Wuwei Yang, Po Yang, Zhengqiang Yang, Yueyong Xiao, Xiaoming Song, Kaixian Zhang, Shilin Chen, Weisheng Chen, Zhengyu Lin, Dianjie Lin, Zhiqiang Meng, Xiaojing Zhao, Kaiwen Hu, Chen Liu, Cheng Liu, Chundong Gu, Dong Xu, Yong Huang, Guanghui Huang, Zhongmin Peng, Liang Dong, Lei Jiang, Yue Han, Qingshi Zeng, Yong Jin, Guangyan Lei, Bo Zhai, Hailiang Li, Jie Pan
November 2021, 17(5):1141-1156
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1485_21  PMID:34850761
  2,076 748 -
ORIGINAL ARTICLES
Roles of hydroxyacyl-CoA dehydrogenase trifunctional multienzyme complex subunit alpha, a lipid metabolism enzyme, in Wilms tumor patients
Xiangyu Wu, Run Feng, Xiaoqing Wang, Feng Guo, Wei Liu
November 2021, 17(5):1281-1285
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1388_21  PMID:34850779
  1,825 114 -
Proteomic analysis of the influence of CO2 pneumoperitoneum in cervical cancer cells
Hongtao Lv, Ting Zhou, Fengnian Rong
November 2021, 17(5):1253-1260
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_638_21  PMID:34850775
  1,794 113 -
Efficacy and safety of sintilimab-based regimens against advanced gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma
Yusheng Wang, Jian Zhao, Hongmei Yu, Jie Wang, Ninggang Zhang, Bangwei Cao
November 2021, 17(5):1234-1240
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_856_21  PMID:34850772
  1,318 196 -
Adjuvant therapy fails to show survival benefit for patients with spindle cell carcinoma: Evidence from the surveillance, epidemiology, and end results database
Ting Li, Qi Xie, Junwei Li, Zhen Li, Junjuan Xiao, Mingguo Liu, Jun Wang, Yan Li, Fang Tang, Jing Liang
November 2021, 17(5):1172-1178
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1701_20  PMID:34850764
  1,198 168 -
Dosimetry study of nasopharyngeal carcinoma based on Halcyon accelerator fixed-field intensity-modulated radiation therapy
Kuo Li, Chengqiang Li, Ting Zhu, Jinhu Chen, Wentao Cao, Yong Yin, Changsheng Ma
November 2021, 17(5):1165-1171
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_992_21  PMID:34850763
  1,138 145 -
The value of contrast-enhanced ultrasound and magnetic resonance imaging in the diagnosis of bladder cancer
Cheng Li, Zhuoran Gu, Peiqian Ni, Wentao Zhang, Fuhan Yang, Wei Li, Xudong Yao, Yifan Chen
November 2021, 17(5):1179-1185
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1056_21  PMID:34850765
  1,126 154 -
Effects of CT images at different reconstruction energies on radiotherapy planning of patients diagnosed with nonsmall cell lung cancer
Tian Xiufang, Liu Kun, Wang Jing, Li Cuihua, Zhang Jiandong, Yong Hou,
November 2021, 17(5):1157-1164
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1030_21  PMID:34850762
  1,106 147 -
Association of miR-155 and MIR155HG polymorphisms with cancer risk: A meta-analysis
Zhishan Zou, Hui Lu, Wenliang Zhang, Yiming Li, Yi He, Huancai Lin, Wei Zhao, Dongsheng Yu, Binghui Zeng
November 2021, 17(5):1209-1218
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_913_21  PMID:34850769
  1,021 159 -
Risk of pneumothorax caused by computerized tomography-guided percutaneous core needle biopsy of the lung in elderly and young patients
Wei Zhou, Xuejuan Yu, Yang Song, Fengxia Yang, Chunhai Li, Bo Liu, Haipeng Jia, Dexiang Wang
November 2021, 17(5):1186-1191
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1058_21  PMID:34850766
  1,050 115 -
Comparing endoscopic thyroidectomy using the breast approach and conventional open thyroidectomy: A retrospective analysis
Hanyuan Zhang, Weichen Shi, Jiqing Zhang, Jia Xu, Dongsheng Zhou, Wei Liu, Rongzhan Fu, Hongqiang Chen
November 2021, 17(5):1248-1252
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_707_21  PMID:34850774
  960 138 -
Human epidermal growth factor receptor 2 inhibits activating transcription factor 7 to promote breast cancer cell migration by activating histone lysine demethylase 1
Juli Lin, Hehui Mao, Zhuannan Ji, Weijie Lin, Tao Wang
November 2021, 17(5):1192-1201
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_649_21  PMID:34850767
  940 137 -
The impact of patient sex on characteristic-adjusted bladder cancer prognosis
Chunchun Zhao, Kai Li, Mujia Zhu, Fei Wang, Ke Zhang, Caibin Fan, Jianqing Wang
November 2021, 17(5):1241-1247
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_875_21  PMID:34850773
  914 116 -
Clinicopathological factors affecting the prognosis of massive hemorrhage after radiotherapy for patients having nasopharyngeal carcinoma
Yanqiu Huang, Donghui Yan, Maoxin Wang, Shiyan Chen, Fan Yang
November 2021, 17(5):1219-1224
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_586_21  PMID:34850770
  866 123 -
Associations of rs1799794 and rs1799796 polymorphisms with risk of breast cancer: A meta-analysis
Heng Niu, Jingyu Yang, Xin Chen
November 2021, 17(5):1225-1233
DOI:10.4103/0973-1482.331305  PMID:34850771
  874 102 -
Effect of microwave ablation on platelet and coagulation function in patients with BCLC-A hepatocellular carcinoma
Wenpeng Zhao, Honglu Li, Wei Li, Jiang Guo, Liang Cai, Youjia Duan, Xiaopu Hou, Zhenying Diao, Xihong Shao, Hongliu Du, Wei Li, Changqing Li
November 2021, 17(5):1275-1280
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_448_19  PMID:34850778
  858 117 -
CASE REPORT
Percutaneous ultrasound-guided radiofrequency ablation for giant desmoid tumors of the intra-abdominal cavity in a patient with Gardner syndrome
Liping Wang, Dong Xu, Liyu Chen, Pintong Huang
November 2021, 17(5):1286-1288
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_316_21  PMID:34850780
  838 120 -
ORIGINAL ARTICLES
A novel irradiation stent versus conventional irradiation stent for malignant dysphagia: A prospective randomized controlled trial
Guang-Yu Zhu, Jian Lu, Chao Wang, Jin-He Guo
November 2021, 17(5):1261-1268
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_185_21  PMID:34850776
  847 94 -
Computed tomography-guided cryoablation for adrenal metastases secondary to lung cancer
Wen-Long Zhang, Dong-Li Ruan, Li-Jun Sun, Tao Wang, Wei Zhang, Ya-Yong Huang
November 2021, 17(5):1269-1274
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1520_20  PMID:34850777
  786 121 -
Association between the rs2736100 polymorphisms of telomerase reverse transcriptase gene and digestive cancers: A meta-analysis
Hongxia Song, Mei Han, Kun Li, Yingying Zhao, Changqing Xu, Xiaofei Lei
November 2021, 17(5):1202-1208
DOI:10.4103/jcrt.jcrt_1102_21  PMID:34850768
  795 102 -