Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Reader Login
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2020|   | Volume 16 | Issue 5  
    Online since September 29, 2020

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEW ARTICLES
Expert consensus workshop report: Guidelines for thermal ablation of thyroid tumors (2019 edition)
Dong Xu, Minghua Ge, Ankui Yang, Ruochuan Cheng, Hui Sun, Hongcheng Wang, Jianquan Zhang, Zhigang Cheng, Zeyu Wu, Zhongmin Wang, Bo Zhai, Yin Che, Lin Chen, Liyu Chen, Wen Cheng, Gang Dong, Peiyan Duan, Weijun Fan, Jian Fei, Rongzhan Fu, Meizhuo Gao, Pintong Huang, Tianan Jiang, Jian Kuang, Honghao Li, Ping Li, Xinying Li, Zhihui Li, Man Lu, Yukun Luo, Huadong Qin, Jianwu Qin, Zhuo Tan, Lina Tang, Zhaohui Wang, Shurong Wang, Xiaoping Wang, Gaosong Wu, Xiaoyan Xie, Haimiao Xu, Detao Yin, Xinguang Qiu, Y Jichun, Jianjun Yu, Weiwei Zhan, Fujun Zhang, Junqing Zhang, Rongqin Zheng, Xiangqian Zheng, Yuanyi Zheng, Youhua Zhu, Yinghua Zou, Zhiqiang Meng, Xin Ye, Hailiang Li, Xiao Li, Zhengyu Lin, Lijing Wang, Liping Wang, Chen Yang, Yifan Wang, Linyan Zhou, Di Ou, Jiafeng Wang, Ming Gao, Huixiong Xu, Ping Liang, Gaojun Teng
2020, 16(5):960-966
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_558_19  PMID:33004735
  7,650 303 3
ORIGINAL ARTICLES
Robot-assisted versus laparoscopic surgery for rectal cancer: A systematic review and meta-analysis
Xiaowei Wang, Gaoyang Cao, Weifang Mao, Weifeng Lao, Chao He
2020, 16(5):979-989
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_533_18  PMID:33004738
  3,510 244 2
REVIEW ARTICLES
Expert consensus workshop report: Guidelines for preoperative assisted localization of small pulmonary nodules
Baodong Liu, Chundong Gu
2020, 16(5):967-973
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_449_20  PMID:33004736
  3,141 126 1
Interventional radiology under the era of coronavirus disease 2019: Recommendations from the Chinese College of Interventionalists
Hai-Dong Zhu, Bin Xiong, Zhong-Zhi Jia, Jian Lu, Zhong-Min Wang, Gao-Jun Teng
2020, 16(5):974-978
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_659_20  PMID:33004737
  2,998 101 -
ORIGINAL ARTICLES
CYP17 inhibitors improve the prognosis of metastatic castration-resistant prostate cancer patients: A meta-analysis of published trials
Qi Cao, Peng Bai, Deyao Shi, Jiali Liao, Hangchuan Shi, Yifei Xing, Ke Chen, Xiaoping Zhang
2020, 16(5):990-1001
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_295_18  PMID:33004739
  2,719 89 -
Hemoglobin, albumin, lymphocyte, and platelet score and neutrophil-to-lymphocyte ratio are novel significant prognostic factors for patients with small-cell lung cancer undergoing chemotherapy
Ning Yang, Xiao Han, Jinyu Yu, Weibin Shu, Feng Qiu, Junqing Han
2020, 16(5):1134-1139
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1066_19  PMID:33004760
  2,638 132 2
EDITORIAL
TATI modality: A new perspective on the treatment of advanced hepatocellular carcinoma
Xin Li, Ping Liang, Xin Ye
2020, 16(5):957-959
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_850_20  PMID:33004734
  2,623 123 1
CASE REPORTS
Rechallenge of camrelizumab in non-small-cell lung cancer patients treated previously with camrelizumab and microwave ablation
Zhigang Wei, Xia Yang, Xin Ye
2020, 16(5):1191-1195
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_798_20  PMID:33004770
  2,506 70 -
ORIGINAL ARTICLES
Long-term outcomes of patients with papillary thyroid cancer who did not undergo prophylactic central neck dissection
Hui Huang, Ligang Wu, Wensheng Liu, Jie Liu, Yang Liu, Zhengang Xu
2020, 16(5):1077-1081
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_620_19  PMID:33004750
  2,206 68 -
A randomized controlled Phase II trial of vinorelbine plus capecitabine versus docetaxel plus capecitabine in anthracycline-pretreated women with metastatic breast cancer
Shufen Li, Wenjing Meng, Jibo Zhang, Xiaojuan Xie, Chunfang Hao, Yongsheng Jia, Zhongsheng Tong
2020, 16(5):1069-1076
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_792_19  PMID:33004749
  2,135 113 -
CASE REPORTS
Chemotherapy combined with apatinib for the treatment of desmoplastic small round cell tumors: A case report
Yang Tian, Xiankui Cheng, Yanqing Li
2020, 16(5):1177-1181
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_589_20  PMID:33004767
  2,139 81 2
ORIGINAL ARTICLES
Effectiveness of radiofrequency ablation therapy for patients with unresected Stage IA non-small cell lung cancer
Ming Li, Yingyi Qin, Aihong Mei, Changhui Wang, Lihong Fan
2020, 16(5):1007-1013
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1040_19  PMID:33004741
  2,093 82 1
Comprehensive treatment for multicentric giant cell tumors of the pelvis and spine using apatinib: A case report and literature review
Jun Li, Jun Zhou, Yuntong Liu, Xiaogang Sun, Wei Song
2020, 16(5):1020-1026
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_892_19  PMID:33004743
  1,978 89 2
Magnetic resonance-guided ablation of liver tumors: A systematic review and pooled analysis
Jianfeng Xiang, Ming Liu, Rongbin Lu, Ligang Wang, Yujun Xu, Xiangmeng He, Roberto Blanco, Chengli Li
2020, 16(5):1093-1099
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1115_19  PMID:33004753
  1,947 78 1
Predictive effects of a combined indicator in patients with hepatocellular carcinoma after thermal ablation
Qi Yang, Xiao-ling Yu, Ying Wang, Zhi-gang Cheng, Zhi-yu Han, Fang-yi Liu, Tong-gang Qian, Jie Yu, Ping Liang
2020, 16(5):1038-1050
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1080_19  PMID:33004745
  1,940 52 -
Insufficient radiofrequency ablation promotes epithelial–mesenchymal transition mediated by interleukin-6/signal transducer and activator of transcription 3/Snail pathway in the H22 cells
Tong Zhou, Bin Liu, Yongzheng Wang, Wujie Wang, Haiyang Chang, Dong Li, Yuliang Li, Zhaomin Song
2020, 16(5):1112-1118
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_12_20  PMID:33004756
  1,888 71 4
The application of magnetic resonance imaging-guided microwave ablation for lung cancer
Liu Nian-Long, Yang Bo, Chen Tian-Ming, Feng Guo-Dong, Yin Na, Wang Yu-Huang, Shen Wen-Rong, Chen Shi-Lin
2020, 16(5):1014-1019
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_354_20  PMID:33004742
  1,860 96 1
Transarterial chemoembolization combined with microwave ablation versus microwave ablation only for Barcelona clinic liver cancer Stage B hepatocellular carcinoma: A propensity score matching study
Xin Li, Baohua Chen, Chao An, Zhigang Cheng, Zhiyu Han, Fangyi Liu, Jie Yu, Ping Liang
2020, 16(5):1027-1037
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_380_19  PMID:33004744
  1,834 79 1
Transarterial chemoembolization combined with apatinib versus transarterial chemoembolization alone for hepatocellular carcinoma with macroscopic vascular invasion: A propensity score matching analysis
Lujun Shen, Shuanggang Chen, Zhiyu Qiu, Han Qi, Hui Yuan, Fei Cao, Lin Xie, Qifeng Chen, Wang Li, Weijun Fan
2020, 16(5):1063-1068
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_801_19  PMID:33004748
  1,801 55 3
Prognostic value and functional bioinformatic analysis of spindle- and kinetochore-associated protein 1 in stage IIA esophageal squamous cell carcinoma
Dongxin Hu, Mingyan Zhang, Zhongmin Peng
2020, 16(5):1157-1164
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_953_20  PMID:33004764
  1,784 51 -
Evaluating the efficacy and safety of ultrasound-guided percutaneous microwave ablation for the treatment of adrenal metastasis
Yuanjin Gao, Lili Zheng, Ping Liang, Zhigang Cheng, Zhiyu Han, Shui-Lian Tan, Xiaoling Yu
2020, 16(5):1088-1092
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1119_19  PMID:33004752
  1,714 66 3
Ultrasonic identification and regression analysis of 294 thyroid follicular tumors
Di Ou, Jincao Yao, Ju Jin, Meiying Yan, Kaiyuan Shi, Qiuqing Zheng, Chen Yang, Dong Xu
2020, 16(5):1056-1062
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_913_19  PMID:33004747
  1,677 72 1
Laparoscopic partial splenectomy of benign tumors assisted by microwave ablation
Qiang Li, ZhiLong Liu, Min Hu, MaoQiang Ou, KangShou Liu, WeiDa Lin, FeiFeng Wu, MingRong Cao
2020, 16(5):1002-1006
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_816_19  PMID:33004740
  1,651 51 -
Magnetic resonance imaging-guided microwave ablation of hepatic malignancies: Feasibility, efficacy, safety, and follow-up
Nannan Yang, Ju Gong, Linyan Yao, Chen Wang, Jun Chen, Jiangwen Liu, Zhongmin Wang, Jian Lu
2020, 16(5):1151-1156
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1_20  PMID:33004763
  1,620 53 2
Transcatheter arterial chemoembolization combined with low-dose apatinib in the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma in elderly patients: Efficacy and safety
Song Liu, Guangsheng Zhao, Guangji Yu, Nannan Guo, Yuewei Zhang, Qiang Li, Zhe Wang
2020, 16(5):1165-1170
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1030_19  PMID:33004765
  1,574 58 2
Clinical efficacy of Mohs surgery combined with topical photodynamic therapy for facial basal cell carcinoma
Junbo Zhang, Yuangang Lu, Xingcun Zhang, Yunchuan Yang, Huiling Kou, Yuanyuan Wang
2020, 16(5):1051-1055
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_987_19  PMID:33004746
  1,525 70 -
Feasibility of computed tomography-guided irreversible electroporation for porcine kidney ablation
Tong-Yin Zhu, Jing Ai, Chun-Hui Nie, Guan-Hui Zhou, Xin-Hua Chen, Yue-Lin Zhang, Tan-Yang Zhou, Sheng-Qun Chen, Bao-Quan Wang, Shu-Sen Zheng, Li-Ming Wu, Jun-Hui Sun
2020, 16(5):1125-1128
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_594_19  PMID:33004758
  1,527 56 1
Evaluation of the correlation between infrared thermal imaging-magnetic resonance imaging-pathology of microwave ablation of lesions in rabbit lung tumors
Jian Chen, Xiao-Nan Lin, Xian-Hua Miao, Jin Chen, Rui-Xiang Lin, Huai-Ying Su, Jia-Bin Lin, Zheng-Yu Lin
2020, 16(5):1129-1133
DOI:10.4103/0973-1482.296428  PMID:33004759
  1,469 47 -
Biomembrane formation after radiofrequency ablation prevents bone cement extravasation during percutaneous vertebroplasty for treating vertebral metastases with posterior margin destruction: An animal study
Zhe Yu, Shilin Tian, Wei Wang, Yuliang Li, Yongzheng Wang
2020, 16(5):1082-1087
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_177_20  PMID:33004751
  1,452 54 1
Should the Oddis sphincter be retained? A clinical analysis of biliary metal stent implantation in patients with malignant obstructive jaundice
ChangFu Liu, WenGe Xing, TongGuo Si, Zhi Guo, HaiPeng Yu
2020, 16(5):1119-1124
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_220_20  PMID:33004757
  1,389 65 -
Image smoothing using regularized entropy minimization and self-similarity for the quantitative analysis of drug diffusion
Lu Wang, Xiangbin Meng, Bin Liu, Shenghai Liao, Shibing Xiang, Weifeng Zhou, Shujun Fu, Yixiao Li, Yuliang Li, Hongbin Han
2020, 16(5):1171-1176
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_656_20  PMID:33004766
  1,369 47 1
CASE REPORTS
Safety and efficacy of the combination therapy of transcatheter arterial chemoembolization and ablation for hepatocellular carcinoma with inferior vena cava tumor thrombus: A consecutive case series
Bozhi Liu, Wei Li, Jiasheng Zheng
2020, 16(5):1186-1190
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1005_19  PMID:33004769
  1,303 50 -
ORIGINAL ARTICLES
Endoscopic ultrasound-guided sampling using core biopsy needle for diagnosis of left-lobe hepatocellular carcinoma in patients with underlying cirrhosis
Fen Chen, Haiwei Bao, Zhuang Deng, Qiyu Zhao, Guo Tian, Tian-An Jiang
2020, 16(5):1100-1105
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_723_19  PMID:33004754
  1,290 54 1
Thermal field study of ceramic slot microwave ablation antenna based on specific absorption rate distribution function
Yonggang Wang, Ronghua Jiang, Jie Yu
2020, 16(5):1140-1147
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_482_19  PMID:33004761
  1,261 55 1
Renal pseudotumor: A new challenge in the diagnosis of immunoglobulin G4-related disease
Qian Wu, Na Zhao, Xia Wang, Hongsheng Sun, Limin Zhang
2020, 16(5):1148-1150
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_697_20  PMID:33004762
  1,252 55 1
CASE REPORTS
Seven case reports on the prevention of hemorrhage after percutaneous computed tomography-guided core-needle biopsy of the spleen
Run-Qi Guo, Xiao-Guang Li
2020, 16(5):1182-1185
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_815_19  PMID:33004768
  1,096 61 -
ORIGINAL ARTICLES
Clinicopathologic factors associated with pathologic upstaging in patients clinically diagnosed stage T2N0M0 squamous cell esophageal carcinoma
Meng Li, Hounai Xie, Feng Zhen, Hui Wang, Zhongmin Peng, Lin Xu
2020, 16(5):1106-1111
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1171_19  PMID:33004755
  1,104 51 -
ERRATUM
Erratum: Multiple MicroRNAs synergistically promote tolerance to epidermal growth factor receptor-targeted drugs in smoked lung cancer therapies

2020, 16(5):1196-1196
DOI:10.4103/0973-1482.289979  PMID:32719298
  335 29 -