Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Reader Login
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Citation statistics : Table of Contents
   2018|   | Volume 14 | Issue 7  
    Online since December 19, 2018

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Cited Viewed PDF
REVIEW ARTICLES
Therapeutic approaches targeting cancer stem cells
Yunzhi Pan, Sai Ma, Kaiyue Cao, Sufang Zhou, Aiqin Zhao, Ming Li, Feng Qian, Chuanwu Zhu
2018, 14(7):1469-1475
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_976_17  PMID:30589025
  46 15,575 1,009
ORIGINAL ARTICLES
Role of dexmedetomidine in reducing the incidence of postoperative cognitive dysfunction caused by sevoflurane inhalation anesthesia in elderly patients with esophageal carcinoma
He Zhang, Zuoli Wu, Xin Zhao, Yong Qiao
2018, 14(7):1497-1502
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_164_18  PMID:30589029
  18 5,845 311
Transurethral endoscopic submucosal en bloc dissection for nonmuscle invasive bladder cancer: A comparison study of HybridKnife-assisted versus conventional dissection technique
Yong-yi Cheng, Yi Sun, Jing Li, Liang Liang, Tie-jun Zou, Wei-xing Qu, Ya-zhuo Jiang, Wei Ren, Chun Du, Shuang-kuan Du, Wen-cai Zhao
2018, 14(7):1606-1612
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_786_17  PMID:30589047
  11 4,685 217
Folate-receptor-positive circulating tumor cells as an efficacious biomarker for the diagnosis of small pulmonary nodules
Yang Xue, Wei Cong, Shenglong Xie, Jun Shu, Gang Feng, Hong Gao
2018, 14(7):1620-1626
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_905_17  PMID:30589049
  10 4,789 152
Combined effect of 125I and gemcitabine on PANC-1 cells: Cellular apoptosis and cell cycle arrest
Dong Li, Yun-Ming Jia, Pi-Kun Cao, Wei Wang, Bin Liu, Yu-Liang Li
2018, 14(7):1476-1481
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_43_18  PMID:30589026
  9 3,669 159
REVIEW ARTICLES
Chinese expert consensus on radioactive 125I seeds interstitial implantation brachytherapy for pancreatic cancer
Baodong Gai, Fujun Zhang
2018, 14(7):1455-1462
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_96_18  PMID:30589023
  9 5,430 232
ORIGINAL ARTICLES
Expression profile analysis identifies a two-gene signature for prediction of head and neck squamous cell carcinoma patient survival
Xue Xu, Mengzhi Li, Jun Hu, Zheng Chen, Jinyu Yu, Yan Dong, Chengtao Sun, Junqing Han
2018, 14(7):1525-1534
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_557_18  PMID:30589034
  8 5,362 220
Induction chronomodulated chemotherapy plus radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma: A Phase II prospective randomized study
Xiao-Xia Gou, Feng Jin, Wei-Li Wu, Jin-Hua Long, Yuan-Yuan Li, Xiu-Yun Gong, Guo-Yan Chen, Xiao-Xiao Chen, Li-Na Liu
2018, 14(7):1613-1619
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_883_17  PMID:30589048
  8 4,094 178
The clinical significance of ultrasound grayscale ratio in differentiating markedly hypoechoic and anechoic minimal thyroid nodules
Zhi-Kai Lei, Ming-Kui Li, Ding-Cun Luo, Zhi-Jiang Han
2018, 14(7):1567-1571
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1031_17  PMID:30589040
  7 2,974 109
Standardized nursing and therapeutic effect of oxycontin on oral mucosal pain in nasopharyngeal carcinoma patients
Wen Hu, Linmin Chen, Cong Wang, Ling Guo, Xin Hua, Yucong Cai, Yuying Fan
2018, 14(7):1594-1599
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_551_18  PMID:30589045
  6 4,813 237
Multifactorial analysis of biliary infection after percutaneous transhepatic biliary drainage treatment of malignant biliary obstruction
Haipeng Yu, Sun Yuanyuan, Zhi Guo, Wenge Xing, Tongguo Si, Xiuying Guo, Fang Liu
2018, 14(7):1503-1508
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_256_18  PMID:30589030
  6 4,346 212
Ligation of thoracic duct during thoracoscopic esophagectomy can lead to decrease of T lymphocyte
Rui-Feng Yang, Ting-Ting Liu, Peng Wang, Run-Qi Zhang, Chao Li, Bo Han, Xue-Xin Gao, Lei Zhang, Zhong-Min Jiang
2018, 14(7):1535-1539
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_596_17  PMID:30589035
  5 3,563 106
Selenocystine inhibits JEG-3 cell growth in vitro and in vivo by triggering oxidative damage-mediated S-phase arrest and apoptosis
Ming Zhao, Yajun Hou, Xiaoting Fu, Dawei Li, Jingyi Sun, Xiaoyan Fu, Zhigang Wei
2018, 14(7):1540-1548
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_864_17  PMID:30589036
  5 3,293 134
Serum miR-20a and miR-486 are potential biomarkers for discriminating colorectal neoplasia: A pilot study
Qinglan Yang, Shuiming Wang, Jianfeng Huang, Chengwan Xia, Heiying Jin, Yimei Fan
2018, 14(7):1572-1577
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1198_16  PMID:30589041
  5 2,895 158
Downregulation of basic fibroblast growth factor increases cisplatin sensitivity in A549 non-small cell lung cancer cells
Long He, Yousheng Meng, Zhihui Zhang, Yanguo Liu, Xiuwen Wang
2018, 14(7):1519-1524
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_481_18  PMID:30589033
  5 4,191 162
Probing pathway-related modules in invasive squamous cervical cancer based on topological centrality of network strategy
Xiu-Hua Fu, Yu-Fang Wu, Fang Xue
2018, 14(7):1638-1643
DOI:10.4103/0973-1482.187352  PMID:30589052
  4 3,462 112
Expression of leukocyte immunoglobulin-like receptor B2 in hepatocellular carcinoma and its clinical significance
Xinwen Li, Xiaojuan Wei, Huirong Xu, Zuowei Sha, Aiqin Gao, Yuping Sun, Juan Li, Liyou Xu
2018, 14(7):1655-1659
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_542_18  PMID:30589055
  4 5,515 180
Liver computed tomographic perfusion for monitoring the early therapeutic response to sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma patients
Xiaojun Shen, Dong Wu, Min Tang, Huichuan Sun, Yuan Ji, Cheng Huang, Mengsu Zeng
2018, 14(7):1556-1562
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_979_17  PMID:30589038
  4 2,909 136
Quality of life after I-125 seed implantation using computed tomography and three-dimensional-printed template guidance in patients with advanced malignant tumor
Panfeng Wang, Li Qiong Shen, Heli Zhang, Muyi Zhang, Zhe Ji, Yuliang Jiang, Baohua Li
2018, 14(7):1492-1496
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_77_18  PMID:30589028
  3 3,043 110
The safety and efficacy of interstitial 125I seed implantation brachytherapy for metastatic epidural spinal cord compression
Jian Lu, Wei Huang, Zhongmin Wang, Ju Gong, Xiaoyi Ding, Zhijin Chen, Ning Xia, Nannan Yang, Zhiyuan Wu, Chen Wang, Jun Chen
2018, 14(7):1549-1555
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_938_17  PMID:30589037
  3 2,673 119
Application value of coaxial biopsy system in needle cutting biopsy for focal ground glass-like density nodule
Hualong Yu, Chuanyu Zhang, Shihe Liu, Gang Jiang, Shaoke Li, Liang Zhang, Enhao Kang, Bingping Zhang, Wenjian Xu
2018, 14(7):1509-1514
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_382_18  PMID:30589031
  3 3,041 100
Metastases to the thyroid gland: A retrospective analysis of 21 patients
Xiaowei Wang, Yuan Huang, Zengguang Zheng, Wenming Cao, Bo Chen, Xiaojia Wang
2018, 14(7):1515-1518
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_435_16  PMID:30589032
  3 3,570 144
Clinical application of planar puncture template-assisted computed tomography-guided percutaneous biopsy for small pulmonary nodules
Zhe Ji, Guan Wang, Baoming Chen, Yuwei Zhang, Li Zhang, Fuchun Gao, Shude Chai, Bin Huo, Guangjun Zheng, Xiaodong Huo, Baoming Wang, Xudong Zhu, Dan Meng, Lejun Liu, Rui Zhu, Mingyong Han, Ying Zhang, Kaixian Zhang, Junjie Wang
2018, 14(7):1632-1637
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1017_17  PMID:30589051
  3 3,050 121
Effect of preintravenous injection of parecoxib, combined with transversus abdominis plane block in strategy of enhanced recovery after radical resection of colorectal cancer
Jiangbo Zheng, Zhaoming Feng, Junfeng Zhu
2018, 14(7):1583-1588
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_215_18  PMID:30589043
  3 3,555 138
CORRESPONDENCE
Clinical characteristics of Poland's syndrome associated with breast cancer: Two case reports and a literature review
Yan Huang, Hanmin Pang, Shujuan Jin, Xiaowei Han, Xiaojing Liu, Liuchun Yang, Si Zuo, Jianpeng Li, Di Meng
2018, 14(7):1665-1669
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_814_17  PMID:30589057
  2 6,568 193
EDITORIAL
A valuable guideline of radioactive 125I seeds interstitial implantation brachytherapy for pancreatic cancer
Yancu Hertzanu, Xin Ye
2018, 14(7):1453-1454
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_726_18  PMID:30589022
  2 2,643 162
ORIGINAL ARTICLES
Comparison of treatment efficacy between adjuvant intravenous chemotherapy and intravenous chemotherapy combined with intraperitoneal perfusion chemotherapy to treat postresection colon cancer
Tao Jiang, Rui Feng, Zhangchi Pan, Qian Xu, Wenyu Gao, Sheng Yang, Qiang Chen
2018, 14(7):1600-1605
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_613_17  PMID:30589046
  2 3,004 113
Cerebral air embolism during percutaneous computed tomography scan-guided liver biopsy
Dengjun Sun, Ping Sui, Weiwei Zhang, Liangming Zhang, Hao Xu
2018, 14(7):1650-1654
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1035_17  PMID:30589054
  2 3,400 156
REVIEW ARTICLES
Chinese association of ultrasound in medicine and engineering, superficial organs and peripheral vessels committee expert consensus on clinical frequently asked questions in breast ultrasonography, June 2018
Tian'an Jiang, Yuxin Jiang, Wen Chen, Baoming Luo, Yulan Peng, Zhili Wang, Jinfeng Xu, Jianqiao Zhou, Qi Zhou, Lingyun Bao, Li Chen, Lin Chen, Qin Chen, Shuzhen Cong, Kefei Cui, Xinwu Cui, Qinmao Fang, Fengsheng Li, Huiwen Li, Jing Li, Jianchu Li, Junlai Li, Quanshui Li, Tianliang Li, Tao Li, Yanjiang Li, Zhengyi Li, Jia Liu, Yong Liu, Jun Luo, Buyun Ma, Zhe Ma, Fang Nie, Chengzhong Peng, Xiufang Sui, Hongguang Sun, Hongqiao Wang, Jing Wang, Yan Wang, Changjun Wu, Ying Xiao, Huahua Xiong, Dong Xu, Ensheng Xue, Lifang Xue, Songli Yan, Lichun Yang, Qiang Yong, Weiwei Zhan, Sheng Zhang, Xuezhen Zhang, Jianxing Zhang, Xianli Zhou, Xi Lin, Shanyu Yin, Qiyu Zhao
2018, 14(7):1463-1468
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_509_18  PMID:30589024
  2 8,467 244
ORIGINAL ARTICLES
Prolonged overall survival in metastatic gastric cancer treated with ipilimumab and lapatinib
Yanfang Ju, Shengjie Sun, Shunchang Jiao
2018, 14(7):1589-1593
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_508_17  PMID:30589044
  1 4,332 120
Diagnosis and treatment of hemangiopericytoma in the central nervous system
Fang Liu, Boning Cai, Yu Du, Yurong Huang
2018, 14(7):1578-1582
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_210_18  PMID:30589042
  1 4,897 160
Personalized discovery of disrupted pathways and significant genes in preeclampsia based on accumulated normal tissue data
Ying Luo, Xiao-Chen Ma, Qing Gao, Lu-Quan Cao
2018, 14(7):1644-1649
DOI:10.4103/0973-1482.203603  PMID:30589053
  1 3,297 103
CORRESPONDENCE
125I seeds implantation for an elderly patient of skin squamous cell carcinomas with ulcer guided by ultrasound
Yansong Liang, Xuemin Di, Zezhou Liu, Jinxin Zhao, Zeyang Wang, Jing Zhao, Aixia Sui, Hongtao Zhang, Juan Wang
2018, 14(7):1660-1664
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1032_17  PMID:30589056
  - 2,159 70
ORIGINAL ARTICLES
Favorable progression-free survival in women with two different histopathological subtypes of bilateral breast cancer
Yuyi Wang, Chi Du, Li Tu, Feng Luo, Xi Yan
2018, 14(7):1627-1631
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_997_17  PMID:30589050
  - 2,753 105
Treatment of high-grade gliomas using escalating doses of hypofractionated simultaneous integrated boost-intensity-modulated radiation therapy in combination with temozolomide: A modified Phase I clinical trial
Xiaohui Ge, Xiaoying Xue, Huizhi Liu, Yanqiang Wang, Zhiqing Xiao, Lei Tian, Xiaojing Chang, Qiang Lin, Jinming Yu
2018, 14(7):1482-1491
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_51_18  PMID:30589027
  - 3,415 159
Safety and efficacy of transarterial interventional therapy for treatment of hepatocellular carcinoma with peritoneal metastases
Feng Duan, Yanhua Bai, Li Cui, Xiaohui Li, Jieyu Yan
2018, 14(7):1563-1566
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_984_17  PMID:30589039
  - 2,652 115