Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Reader Login
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2018|   | Volume 14 | Issue 4  
    Online since June 27, 2018

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
REVIEW ARTICLES
Expert consensus workshop report: Guidelines for thermal ablation of primary and metastatic lung tumors (2018 edition)
Xin Ye, Weijun Fan, Hui Wang, Junjie Wang, Zhongmin Wang, Shanzhi Gu, Weijian Feng, Yiping Zhuang, Baodong Liu, Xiaoguang Li, Yuliang Li, Chengli Li, Yueyong Xiao, Po Yang, Xia Yang, Wuwei Yang, Junhui Chen, Rong Zhang, Zhengyu Lin, Zhiqiang Meng, Kaiwen Hu, Chen Liu, Zhongmin Peng, Yue Han, Yong Jin, Guangyan Lei, Bo Zhai, Guanghui Huang
2018, 14(4):730-744
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_221_18  PMID:29970646
  7,609 250 13
ORIGINAL ARTICLES
Computed tomography-guided percutaneous microwave ablation for treatment of peripheral ground-glass opacity–Lung adenocarcinoma: A pilot study
Xia Yang, Xin Ye, Zhengyu Lin, Yong Jin, Kaixian Zhang, Yuting Dong, Guohua Yu, Haipeng Ren, Weijun Fan, Jin Chen, Qingfeng Lin, Guanghui Huang, Zhigang Wei, Yang Ni, Wenhong Li, Xiaoying Han, Min Meng, Jiao Wang, Yuliang Li
2018, 14(4):764-771
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_269_18  PMID:29970650
  4,085 115 10
REVIEW ARTICLES
Long noncoding RNAs in cervical cancer
Dan Shi, Cheng Zhang, Xiaodong Liu
2018, 14(4):745-753
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_669_17  PMID:29970647
  3,636 196 12
ORIGINAL ARTICLES
Clinical application of electrocardiogram-guided tip positioning in peripheral inserted central catheters placement
Weifeng Li, Ruicai Xu, Dong Fan
2018, 14(4):887-891
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_46_18  PMID:29970671
  3,284 106 3
Increased expression of epidermal growth factor-like domain-containing protein 7 is predictive of poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma
Chao Yang, Yun-Liang Wang, Ding Sun, Xiao-Li Zhu, Zhi Li, Cai-Fang Ni
2018, 14(4):867-872
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_745_17  PMID:29970668
  3,036 75 2
A meta-analysis of adoptive immunotherapy in postoperative hepatocellular carcinoma
Hui Zhao, Min Zheng, Kun Wang, Lianmin Wang, Haiyu He, Meilian Wang, Yanmei Shi, Songquan Huang, Fengming Ji, Xiao Li, Hong Zhu, Lin Wang, Xiaowen Zhang, Xueyang Shi, Songling Zhao, Bimang Fu, Tao Wu
2018, 14(4):807-814
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_858_17  PMID:29970657
  2,914 102 3
Conversion chemotherapy with capecitabine and oxaliplatin for colorectal cancer with potentially resectable liver metastases: A phase II, open-label, single-arm study
Yong Li, Guo-Xin Li, Zhong-Hua Chu, Chun-Yi Hao, Zhi-Wei Jiang, Huan-Qiu Chen, Jian-Jiang Lin, De-Chuan Li, Bing Hu, Xi-Shan Wang, Feng Lin
2018, 14(4):772-779
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_738_17  PMID:29970651
  2,741 110 1
Urine PCA3 mRNA level in diagnostic of prostate cancer
Meifeng Li, Dong Zhou, Weili Zhang, Song Gao, Xiaoqing Zhou
2018, 14(4):864-866
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_734_17  PMID:29970667
  2,654 149 5
Comparison of the short-term clinical outcome between open and minimally invasive esophagectomy by comprehensive complication index
Guoyuan Ma, Hongxin Cao, Ran Wei, Xiao Qu, Liguang Wang, Linhai Zhu, Jiajun Du, Yibing Wang
2018, 14(4):789-794
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_48_18  PMID:29970654
  2,698 87 3
Expression level of long noncoding RNA H19 in plasma of patients with nonsmall cell lung cancer and its clinical significance
Jianhua Luo, Qiaoqiao Li, Junsu Pan, Longxiang Li, Liangjie Fang, Ying Zhang
2018, 14(4):860-863
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_733_17  PMID:29970666
  2,463 98 9
Investigating the risk factors of hepatocellular carcinoma and survival analysis for cirrhosis after transjugular intrahepatic portosystemic shunt in treating portal hypertension
Jian Wei, Honglu Li, Changqing Li
2018, 14(4):826-832
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_930_17  PMID:29970660
  2,462 91 -
Effects of Spica prunellae on caspase-3-associated proliferation and apoptosis in human lung cancer cells in vitro
Jinhua Zhu, Wei Zhang, Yiting Zhang, Yong Wang, Meihui Liu, Yuanfen Liu
2018, 14(4):760-763
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1289_16  PMID:29970649
  2,436 85 5
Association between leptin level and renal cell carcinoma susceptibility and progression: A meta-analysis
Haiquan Zhu, Wei Li, Song Mao, Liming Wang
2018, 14(4):873-880
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_848_17  PMID:29970669
  2,332 91 -
Promoter methylation of human mutL homolog 1 and colorectal cancer risk: A meta-analysis
Bian Shi, Junfeng Chu, Qilong Gao, Tongde Tian
2018, 14(4):851-855
DOI:10.4103/0973-1482.172587  PMID:29970664
  2,242 109 1
Lack of association between the distribution of ABO blood groups and nasopharyngeal carcinoma in a population of Southern China
Keng Lin, Feng Qiu, Shulin Chen, Xia He, Songguo Peng, Hao Chen
2018, 14(4):785-788
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_567_17  PMID:29970653
  2,237 94 1
Relationship between Vitamin D receptor gene polymorphism and renal cell carcinoma susceptibility
Zhi-Jun Lin, Xia-Lan Zhang, Zhen-Sheng Yang, Xiao-Yu She, Yi Xie, Wei-Ji Xie
2018, 14(4):820-825
DOI:10.4103/0973-1482.231425  PMID:29970659
  2,179 121 2
Distribution of human papillomavirus genotypes and its relationship to clinicopathology in invasive cervical carcinoma in Zhejiang Province, China
Zhongbo Chen, Jiansong Zhou, Yuanyuan Chen, Jianqing Zhu
2018, 14(4):780-784
DOI:10.4103/0973-1482.231428  PMID:29970652
  2,214 85 1
A differential expression network method identifies ankylosing spondylitis-related genes
Pengji Gao, Shubin Fu, Yun Liu, Xin Zi
2018, 14(4):833-837
DOI:10.4103/0973-1482.188294  PMID:29970661
  2,156 92 -
Expression of CD133 protein in osteosarcoma and its relationship with the clinicopathological features and prognosis
Yanru Xie, Jianhui Huang, Minhua Wu, Yuefen Zhou
2018, 14(4):892-895
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_461_17  PMID:29970672
  2,121 79 2
ATP7B rs9535826 is associated with gastrointestinal toxicity of platinum-based chemotherapy in nonsmall cell lung cancer patients
Yue-Qin Li, Xin-Yin Zhang, Juan Chen, Ji-Ye Yin, Xiang-Ping Li
2018, 14(4):881-886
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_890_17  PMID:29970670
  2,069 112 4
Post-transcriptional regulation DPC4 gene by miR-190 in colorectal cancer cells
Bin Xie, Zhenghao Deng, Yu Pan, Chunyan Fu, Songqing Fan, Yongguang Tao, Jianhua Zhou, Desheng Xiao
2018, 14(4):838-843
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_577_17  PMID:29970662
  2,107 62 3
Effect of low-frequency rotary magnetic fields on advanced gastric cancer: Survival and palliation of general symptoms
Zheng Chen, Huiling Liu, Hong Wang, Changshun Wu, Hong Feng, Junqing Han
2018, 14(4):815-819
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_991_17  PMID:29970658
  2,039 87 1
Efficacy and safety of computed tomography-guided 125I brachytherapy for lymph node metastatic from hepatocellular carcinoma
Chuang He, Yun Liu, Yang Li, Li Yang, Yuan-Ting Li, Shan-Liang Li, Xue-Quan Huang
2018, 14(4):754-759
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_245_17  PMID:29970648
  1,974 58 3
Using 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography to estimate the length of gross tumor and involvement of lymph nodes in esophagogastric junction carcinoma
Chi-Luan Ma, Xiao-Dong Li, Xiao-Rong Sun, Dong-Bo Zhao, Yin-Ping Yuan, Yong-Hua Yu
2018, 14(4):896-901
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_1049_17  PMID:29970673
  1,885 80 1
The features and prognostic impact of extracranial metastases in patients with epidermal growth factor receptor-mutant lung adenocarcinoma
Jianping Bi, Guang Han, Xueyan Wei, Guoliang Pi, Yong Zhang, Ying Li, Mingwei Wang, Desheng Hu, Weining Zhen
2018, 14(4):799-806
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_824_17  PMID:29970656
  1,769 70 3
EDITORIALS
Angiogenesis and apatinib: Can be used for the patients with non-gastic cancer?
Yang Ni, Xin Ye
2018, 14(4):727-729
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_222_18  PMID:29970645
  1,776 51 -
A valuable guideline for thermal ablation of primary and metastatic lung tumors
Luigi A Solbiati
2018, 14(4):725-726
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_223_18  PMID:29970644
  1,637 79 4
ORIGINAL ARTICLES
Promotion of Insulin-like growth factor II in cell proliferation and epithelial–mesenchymal transition in hepatocellular carcinoma
Yan Ma, Yanfang Chen, Lei Chen, Zhi Liu, Mio-Leng Ieong, Fei Gao, Wei Huang
2018, 14(4):844-850
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_605_17  PMID:29970663
  1,634 72 1
Expression of fascin_1 protein in cancer tissues of patients with nonsmall cell lung cancer and its relevance to patients' clinicopathologic features and prognosis
Yunxia Zhang, Bin Liang, Hongying Dong
2018, 14(4):856-859
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_732_17  PMID:29970665
  1,589 56 3
The diagnostic value of multi-slice spiral computed tomography in patients with renal carcinoma
Jie Liu, Shufang Yang, Haiying Jin, Xiang He, Peng Nie, Changfu Wang
2018, 14(4):795-798
DOI:10.4103/jcrt.JCRT_582_17  PMID:29970655
  1,444 54 1
REPUBLISHED
Republished: Identifying key genes in retinoblastoma by comparing classifications of several kinds of significant genes

2018, 14(4):902-907
DOI:10.4103/0973-1482.180678  PMID:29578145
  613 45 -