Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login
 Back To Article

  Reader Comments

Year : 2018 | Volume:  14 | Issue Number:  1

ORIGINAL ARTICLE

Medical expenditure for liver cancer in urban China: A 10-year multicenter retrospective survey (2002–2011)

Qiu Wu-Qi, Shi Ju-Fang, Guo Lan-Wei, Mao A-Yan, Huang Hui-Yao, Hu Guang-Yu, Dong Pei, Bai Fang-Zhou, Yan Xiao-Ling, Liao Xian-Zhen, Liu Guo-Xiang, Bai Ya-Na, Ren Jian-Song, Sun Xiao-Jie, Zhu Xin-Yu, Zhou Jin-Yi, Gong Ji-Yong, Zhu Lin, Mai Ling, Du Ling-Bing, Zhou Qi, Xing Xiao-Jing, Song Bing-Bing, Liu Yu-Qin, Lou Pei-An, Sun Xiao-Hua, Wu Shou-Ling, Cao Rong, Qi Xiao, Lan Li, Ren Ying, Zhang Kai, He Jie, Qu Chunfeng, Dai Min

Add Your Comments
 
No one has added comments on this article. Click here to add your remarks