Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Ginsenoside from ginseng: a promising treatment for inflammatory bowel disease
Zengping Kang,Youbao Zhonga,Tiantian Wu,Jiaqi Huang,Haimei Zhao,Duanyong Liu
Pharmacological Reports.2021;73(3)700
[DOI]
2Anticancer Activities of Ginsenosides, the Main Active Components of Ginseng
Heeok Hong,Delgerzul Baatar,Seong Gu Hwang,Takuhiro Uto
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021;2021(3)1
[DOI]
3Strategies for Remodeling the Tumor Microenvironment Using Active Ingredients of Ginseng—A Promising Approach for Cancer Therapy
Mo Li,Xin Wang,Ying Wang,Shunchao Bao,Qing Chang,Linlin Liu,Shuai Zhang,Liwei Sun
Frontiers in Pharmacology.2021;12(3)1
[DOI]
4Ginsenoside Rg3 Prevents Oncogenic Long Noncoding RNA ATXN8OS from Inhibiting Tumor-Suppressive microRNA-424-5p in Breast Cancer Cells
Heejoo Kim,Hwee Won Ji,Hyeon Woo Kim,Sung Hwan Yun,Jae Eun Park,Sun Jung Kim
Biomolecules.2021;11(1)118
[DOI]
5Ginsenoside Rg3 inhibits angiogenesis in gastric precancerous lesions through downregulation of Glut1 and Glut4
Zhongzhen Zeng,Qing Nian,Nianzhi Chen,Maoyuan Zhao,Qiao Zheng,Gang Zhang,Ziyi Zhao,Yu Chen,Jundong Wang,Jinhao Zeng,Daoyin Gong,Jianyuan Tang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2022;145(1)112086
[DOI]
6A review of anti-tumour effects of ginsenoside in gastrointestinal cancer
Jing Xu,Yunxia Pan,Yanyan Liu,Sha Na,Hui Zhou,Lu Li,Fengyuan Chen,Hang Song
Journal of Pharmacy and Pharmacology.2021;73(10)1292
[DOI]
7Ginsenosides emerging as both bifunctional drugs and nanocarriers for enhanced antitumor therapies
Hong Wang,Yu Zheng,Qiang Sun,Zhen Zhang,Mengnan Zhao,Cheng Peng,Sanjun Shi
Journal of Nanobiotechnology.2021;19(1)1292
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal