Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Silencing of Long Non-coding RNA MIAT Sensitizes Lung Cancer Cells to Gefitinib by Epigenetically Regulating miR-34a
Yunfeng Fu,Chengyuan Li,Yanwei Luo,Lian Li,Jing Liu,Rong Gui
Frontiers in Pharmacology.2018;9()
[DOI]
2MicroRNA in lung cancer: role, mechanisms, pathways and therapeutic relevance
Mohammad Askandar Iqbal,Shweta Arora,Gopinath Prakasam,George A. Calin,Mansoor Ali Syed
Molecular Aspects of Medicine.2019;70()3
[DOI]
3An outlined review for the role of Nedd4-1 and Nedd4-2 in lung disorders
Haiyan He,Chao Huang,Zhuo Chen,Huaxing Huang,Xiaohua Wang,Jinliang Chen
Biomedicine & Pharmacotherapy.2020;125()109983
[DOI]
4Crizotinib in Patients With MET-Amplified NSCLC
D. Ross Camidge,Gregory A. Otterson,Jeffrey W. Clark,Sai-Hong Ignatius Ou,Jared Weiss,Steven Ades,Geoffrey I. Shapiro,Mark A. Socinski,Danielle A. Murphy,Umberto Conte,Yiyun Tang,Sherry C. Wang,Keith D. Wilner,Liza C. Villaruz
Journal of Thoracic Oncology.2021;16(6)1017
[DOI]
5Molecular Pathology of Lung Cancer
James J. Saller,Theresa A. Boyle
Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine.2022;12(3)a037812
[DOI]
6Small-cell lung cancer transformation from EGFR-mutant adenocarcinoma after EGFR-TKIs resistance
Yiqian Jiang,Leyi Shou,Qingmin Guo,Yanhong Bao,Xiaoping Xu,Suhong An,Jianfeng Lu
Medicine.2021;100(32)e26911
[DOI]
7mAb MDR1-modified chitosan nanoparticles overcome acquired EGFR-TKI resistance through two potential therapeutic targets modulation of MDR1 and autophagy
Yan Zheng,Chang Su,Liang Zhao,Yijie Shi
Journal of Nanobiotechnology.2017;15(1)e26911
[DOI]
8Overexpression of PEAK1 contributes to epithelial–mesenchymal transition and tumor metastasis in lung cancer through modulating ERK1/2 and JAK2 signaling
Chenbo Ding,Wendong Tang,Xiaobo Fan,Xiyong Wang,Hairu Wu,Hongbo Xu,Wei Xu,Wei Gao,Guoqiu Wu
Cell Death & Disease.2018;9(8)e26911
[DOI]
9Positive feedback loop of lncRNA LINC01296/miR-598/Twist1 promotes non-small cell lung cancer tumorigenesis
Lijuan Xu,Bin Wei,Hongxia Hui,Yuan Sun,Yangqing Liu,Xiaojuan Yu,Jian Dai
Journal of Cellular Physiology.2019;234(4)4563
[DOI]
10Targeting the p300/NONO axis sensitizes melanoma cells to BRAF inhibitors
Feifei Zhang,Xiaofeng Tang,Song Fan,Xia Liu,Jun Sun,Cheng Ju,Yiping Liang,Renfeng Liu,Ruihao Zhou,Bo Yu,Changhua Zhang,Zhiping Zhang,Tiebang Kang,Guofu Huang,Xiao-Bin Lv
Oncogene.2021;40(24)4137
[DOI]
11A new epigallocatechin gallate derivative isolated from Anhua dark tea sensitizes the chemosensitivity of gefitinib via the suppression of PI3K/mTOR and epithelial-mesenchymal transition
Jianyu Liu,Ting Zhong,Ping Yi,Chengcheng Fan,Zhen Zhang,Guangyan Liang,Yongnan Xu,Yanhua Fan
Fitoterapia.2020;143(24)104590
[DOI]
12LncRNA MITA1 promotes gefitinib resistance by inducing autophagy in lung cancer cells
Jie Hu,Shu-wen Dong,Yinghua Pei,Juan Wang,Jie Zhang,Xiu-ping Wei
Biochemical and Biophysical Research Communications.2021;551(24)21
[DOI]
13A Synergistic Antitumor Effect of Rituximab and Gamma Interferon Combined Therapy on Human CD20+ B-Cell Lymphoma Cells
Shotaro KAMIJO,Hiromichi TSUCHIYA,Toshihiko GOCHO,Yoshitaka YAMAZAKI,Yui AKITA,Yoko AO,Akiko SASAKI,Nana ICHIMURA,Yuji KIUCHI
The Showa University Journal of Medical Sciences.2018;30(2)259
[DOI]
14

LHX6 Affects Erlotinib Resistance and Migration of EGFR-Mutant Non-Small-Cell Lung Cancer HCC827 Cells Through Suppressing Wnt/ß-Catenin Signaling

Qiang Wang,Jinrong Liao,Zhiyong He,Ying Su,Dong Lin,Ling Xu,Haipeng Xu,Jinghui Lin
OncoTargets and Therapy.2020;Volume 13(2)10983
[DOI]
15MiR-519d-3p enhances the sensitivity of non-small-cell lung cancer to tyrosine kinase inhibitors
Qiang Zhen,Yaxiao Zhang,Lina Gao,Renfeng Wang,Weiwei Chu,Xiaojian Zhao,Zhe Li,Huixian Li,Bing Zhang,Baolei Lv,Jiabao Liu
Mammalian Genome.2021;32(6)508
[DOI]
16Safety and Tolerability of Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Tyrosine Kinase Inhibitors in Oncology
Rashmi R. Shah,Devron R. Shah
Drug Safety.2019;42(2)181
[DOI]
17Local Thermal Ablation with Continuous EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors for EGFR-Mutant Non-small Cell Lung Cancers that Developed Extra-Central Nervous System (CNS) Oligoprogressive Disease
Yang Ni,Baodong Liu,Xin Ye,Weijun Fan,Jingwang Bi,Xia Yang,Guanghui Huang,Wenhong Li,Jiao Wang,Xiaoying Han,Zhigang Wei,Min Meng
CardioVascular and Interventional Radiology.2019;42(5)693
[DOI]
18miR-365a-5p suppresses gefitinib resistance in non-small-cell lung cancer through targeting PELI3
Fannian Li,Haitao Li,Shuai Li,Baolei Lv,Junjie Shi,Hongjiang Yan,Helin Zhang,Yuzheng He
Pharmacogenomics.2020;21(11)771
[DOI]
19High expression of hypoxia inducible factor 1a related with acquired resistant to EGFR tyrosine kinase inhibitors in NSCLC
Qian Jin,Feihua Huang,Xianrong Xu,Haidong He,Yingqing Zhang
Scientific Reports.2021;11(1)771
[DOI]
20A case report of EGFR mutant lung adenocarcinoma that acquired resistance to EGFR -tyrosine kinase inhibitors with T790M mutation and epithelial-to-mesenchymal transition
Nana Zhang,Depu Wang,Xiaofeng Li,Zhe Yang,Guanjun Zhang,Yili Wang,Chunbao Wang
Respiratory Medicine Case Reports.2017;22(1)183
[DOI]
21Combining Radiotherapy and Immunotherapy in Lung Cancer: Can We Expect Limitations Due to Altered Normal Tissue Toxicity?
Florian Wirsdörfer,Simone de Leve,Verena Jendrossek
International Journal of Molecular Sciences.2018;20(1)24
[DOI]
22MiR-29a: a potential therapeutic target and promising biomarker in tumors
Jin-yan Wang,Qian Zhang,Dan-dan Wang,Wei Yan,Huan-huan Sha,Jian-hua Zhao,Su-jin Yang,He-da Zhang,Jun-chen Hou,Han-zi Xu,Yun-jie He,Jia-hua Hu,Shan-liang Zhong,Jin-hai Tang
Bioscience Reports.2018;38(1)24
[DOI]
23Differential effects of epidermal growth factor receptor inhibitors in a single patient with neuropathic pain
Marte Grønlie Cameron,Christian Kersten
BMJ Case Reports.2021;14(3)e239385
[DOI]
24Glycyrol Alone or in Combination with Gefitinib Is Effective against Gefitinib-Resistant HCC827GR Lung Cancer Cells
Shuang Zhao,Shangyun Lu,Lihong Fan,Hongbo Hu
Applied Sciences.2021;11(22)10526
[DOI]
25Anticancer effects of isofraxidin against A549 human lung cancer cells via the EGFR signaling pathway
Han Zhang,Qian-Qian Feng,Jian-Hua Gong,Jing-Ping Ma
Molecular Medicine Reports.2018;11(22)10526
[DOI]
26Antitumor, Inhibition of Metastasis and Radiosensitizing Effects of Total Nutrition Formula on Lewis Tumor-Bearing Mice
Yu-Ming Liu,Yi-Lin Chan,Tsung-Han Wu,Tsung-Lin Li,Simon Hsia,Yi-Han Chiu,Chang-Jer Wu
Nutrients.2019;11(8)1944
[DOI]
27Hypoxia-inducible factor-1 signaling pathway influences the sensitivity of HCC827 cells to gefitinib
Qian Jin,Jianying Zhou,Xianrong Xu,Feihua Huang,Weihua Xu
Oncology Letters.2019;11(8)1944
[DOI]
28MicroRNA-1197 downregulation inhibits proliferation and migration in human non- small cell lung cancer cells by upregulating HOXC11
Bo Sun,Juan Hua,Hongwei Cui,Hongfeng Liu,Kang Zhang,Haiyan Zhou
Biomedicine & Pharmacotherapy.2019;117(8)109041
[DOI]
29Inhibitory Effects of HangAmDan-B1 (HAD-B1) Combined With Afatinib on H1975 Lung Cancer Cell–Bearing Mice
Hwa Jeong Kang,Jeehye Kim,Seong Hyeok Cho,So-Jung Park,Hwa-Seung Yoo,In-Cheol Kang
Integrative Cancer Therapies.2019;18(8)153473541983076
[DOI]
30The importance of repeated biopsies for the detection of T790M resistance mutation in non-small cell lung cancer – case report
Andreea Mihaela Radu,Iulia Tatiana Lupascu,Isabela Anda Komporaly,Adelina Silvana Gheorghe,Elena Adriana Mateianu,Dana Lucia Stanculeanu
Oncolog-Hematolog.ro.2020;4(53)7
[DOI]
31Can intercalating chemotherapy with epidermal growth factor receptor inhibitors delay development of treatment resistance in advanced non-small cell lung cancer?
Anna La Salvia,Emmanuele De Luca,Antonio Rossi,Massimo Di Maio
Expert Opinion on Pharmacotherapy.2017;18(18)1899
[DOI]
32Combined treatment with N-acetylcysteine and gefitinib overcomes drug resistance to gefitinib in NSCLC cell line
Jun Li,Xiao-Hui Wang,Jing Hu,Meng Shi,Lu Zhang,Hong Chen
Cancer Medicine.2020;9(4)1495
[DOI]

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal