Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Comparison between ultrasound-guided percutaneous radiofrequency and microwave ablation in benign thyroid nodules

Hu Ke, Wu Jingjing, Dong Yi, Yan Zhiping, Lu Zhiqiang, Liu Lingxiao

Year : 2019| Volume: 15| Issue : 7 | Page no: 1535-1540

   This article has been cited by
 
1 RFA and benign thyroid nodules: Review of the current literature
Haris Muhammad, Prasanna Santhanam, Jonathon O. Russell, Jennifer H. Kuo
Laryngoscope Investigative Otolaryngology. 2021; 6(1): 155
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Comparison Between Radiofrequency Ablation and Microwave Ablation in the Treatment for Benign Thyroid Nodules: a Meta-analysis
Jing Wu, Junguo Liu, Li Liu
Indian Journal of Surgery. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Efficacy on radiofrequency ablation according to the types of benign thyroid nodules
Jianhua Li, Wenping Xue, Pengfei Xu, Zhen Deng, Caiwen Duan, Danhua Zhang, Shouhua Zheng, Kefei Cui, Xinguang Qiu
Scientific Reports. 2021; 11(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Symptomatic aseptic necrosis of benign thyroid lesions after microwave ablation: risk factors and clinical significance
Jian-ping Dou, Jie Yu, Zhi-gang Cheng, Fang-yi Liu, Xiao-ling Yu, Qi-di Hou, Fang Liu, Zhi-yu Han, Ping Liang
International Journal of Hyperthermia. 2021; 38(1): 815
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 A long-term retrospective study of ultrasound-guided microwave ablation of thyroid benign solid nodules
Junfeng Zhao, Linxue Qian, Yujiang Liu, Xiaoqu Tan
International Journal of Hyperthermia. 2021; 38(1): 1566
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Comparison of radiofrequency ablation and microwave ablation for benign thyroid nodules: A systematic review and meta-analysis
Dong-Ming Guo, Zhe Chen, Yu-Xia Zhai, Hong-Hui Su
Clinical Endocrinology. 2021; 95(1): 187
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Local Gaussian Distribution Fitting Boundary Image Segmentation Algorithm for Ultrasound Images in Avoiding Recurrent Laryngeal Nerve Injury during Thyroid Nodules Treatment
Zhidong Xuan, Na Wu, Chao Li, Yongrong Liu, Gustavo Ramirez
Scientific Programming. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Conspicuousness and recurrence related factors of ultrasound-guided microwave ablation in the treatment of benign thyroid nodules
Baoying Xia, Boyang Yu, Xiaofei Wang, Yu Ma, Feng Liu, Yanping Gong, Xiuhe Zou, Jianyong Lei, Anping Su, Tao Wei, Jingqiang Zhu, Qiang Lu, Zhihui Li
BMC Surgery. 2021; 21(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 A Propensity Score Matching Study Between Microwave Ablation and Radiofrequency Ablation in Terms of Safety and Efficacy for Benign Thyroid Nodules Treatment
Hao Jin, Jinrui Fan, Ligong Lu, Min Cui
Frontiers in Endocrinology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Long-Term Results of Ultrasound-Guided Radiofrequency Ablation of Benign Thyroid Nodules: State of the Art and Future Perspectives—A Systematic Review
Hervé Monpeyssen, Ahmad Alamri, Adrien Ben Hamou
Frontiers in Endocrinology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Ablating Aspiration Needle Tract Prior to Microwave Ablation Can Improve Therapeutic Outcomes for Predominantly Cystic Thyroid Nodules
Haizhen Yang, Yanwei Chen, Baoding Chen, Shuangshuang Zhao, Zheng Zhang, Keke Wang, Zheming Chen, Huahui Feng, Maohui An
Frontiers in Endocrinology. 2021; 12(1): 79
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Thermal Ablation of Benign Thyroid Nodules and Papillary Thyroid Microcarcinoma
Xiao-Wan Bo, Feng Lu, Hui-Xiong Xu, Li-Ping Sun, Kun Zhang
Frontiers in Oncology. 2020; 10
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Intracystic Hemorrhage and Its Management During Ultrasound-Guided Percutaneous Microwave Ablation for Cystic Thyroid Nodules
Su Dong, Lele Sun, Jialu Xu, Zhe Han, Jia Liu
Frontiers in Endocrinology. 2020; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 High-intensity focused ultrasound (HIFU) therapy for benign thyroid nodules: a 3-year retrospective multicenter follow-up study
Hervé Monpeyssen, Adrien Ben Hamou, Laszlo Hegedüs, Édouard Ghanassia, Pauline Juttet, Agnese Persichetti, Giancarlo Bizzarri, Antonio Bianchini, Rinaldo Guglielmi, Bruno Raggiunti, Ahmad Alamri, François Machuron, Doris Taverna, Daniele Barbaro, Enrico Papini
International Journal of Hyperthermia. 2020; 37(1): 1301
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article