Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy: Risk factors and preventive strategies

Chen Jian-Shu, Liu Gang, Li Tian-Ran, Chen Jian-Yu, Xu Qi-Ming, Guo Yan-Zhen, Li Ming, Yang Li

Year : 2019| Volume: 15| Issue : 4 | Page no: 857-863

   This article has been cited by
 
1 Laparoscopic versus open central pancreatectomy: a propensity score-matched analysis in a single centre
Dujiang Yang, Mao Li, Zhenlu Li, Ling Zhang, Weiming Hu, Nengwen Ke, Junjie Xiong
Langenbeck's Archives of Surgery. 2023; 408(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Selective use of pancreatic duct occlusion during pancreaticoduodenectomy in patients with a small-size duct and atrophic parenchyma in the distal pancreas: A retrospective study
Guangbin Chen, Jie Yin, Qun Chen, Jishu Wei, Kai Zhang, Lingdong Meng, Yichao Lu, Pengfei Wu, Baobao Cai, Zipeng Lu, Yi Miao, Kuirong Jiang
Frontiers in Surgery. 2023; 9
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Vater’s ampullary carcinoma increases the risk of clinically relevant postoperative pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy: A retrospective and propensity score-matched analysis
Yifei Yang, Xu Fu, Saisai Zhu, Zhenghua Cai, Yudong Qiu, Liang Mao
BMC Gastroenterology. 2022; 22(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Application analysis of omental flap isolation and modified pancreaticojejunostomy in pancreaticoduodenectomy (175 cases)
Shun Deng, Jianhong Luo, Yongzhong Ouyang, Jiangbo Xie, Zhuo He, Bo Huang, Fei Bai, Ke Xiao, Bin Yin, Jinfeng Wang, Biaoming Xu, Chaohui Zuo
BMC Surgery. 2022; 22(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Preoperative sarcopenia is a negative predictor for enhanced postoperative recovery after pancreaticoduodenectomy
David O. Nauheim, Hannah Hackbart, Emily Papai, David Moskal, Charles J. Yeo, Harish Lavu, Avinoam Nevler
Langenbeck's Archives of Surgery. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Pancreatico-Gastrostomy: A Modified Two-Layered Technique
Ajay K Boralkar, Abdul Rafe, Anagha S Varudkar, Kunal Vikram Singh
Cureus. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 A Systematic Review and Meta-analysis of Patient Survival and Disease Recurrence Following Percutaneous Ablation of Pulmonary Metastasis
Minhtuan Nguyenhuy, Yifan Xu, Julian Maingard, Stephen Barnett, Hong Kuan Kok, Mark Brooks, Ashu Jhamb, Hamed Asadi, Simon Knight
CardioVascular and Interventional Radiology. 2022; 45(8): 1102
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Risk factors for postoperative pancreatic fistula in the Era of pasireotide
Kristin C. Potter, Thomas L. Sutton, Jack O'Grady, Erin W. Gilbert, Rodney Pommier, Skye C. Mayo, Brett C. Sheppard
The American Journal of Surgery. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Intraoperative conditions of patients undergoing pancreatoduodenectomy
Boukje T. Bootsma, Anne de Wit, Daitlin E. Huisman, Tim van de Brug, Barbara M. Zonderhuis, Geert Kazemier, Freek Daams
Surgical Oncology. 2022; : 101897
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Procedure-specific morbidity of pancreatoduodenectomy: a systematic review of incidence and risk factors
Thomas B Russell, Somaiah Aroori
ANZ Journal of Surgery. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 The net parenchymal thickness predicts pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy: a retrospective cohort study of objective data
Sun-Bing Xu, Chang-Ku Jia, Ling Liu, Han-Zhang Zhu
ANZ Journal of Surgery. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Surgical Outcome After Pancreatoduodenectomy for Duodenal Adenocarcinoma Compared with Other Periampullary Cancers: A Nationwide Audit Study
Jacob K. de Bakker, J. Annelie Suurmeijer, Jurgen G. J. Toennaer, Bert A. Bonsing, Olivier R. Busch, Casper H. van Eijck, Ignace H. de Hingh, Vincent E. de Meijer, I. Quintus Molenaar, Hjalmar C. van Santvoort, Martijn W. Stommel, Sebastiaan Festen, Erwin van der Harst, Gijs Patijn, Daan J. Lips, Marcel Den Dulk, Koop Bosscha, Marc G. Besselink, Geert Kazemier
Annals of Surgical Oncology. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Pancreatic isthmus intersection with preliminary suturing of arteries in this area
S.V. Tarasenko, A.A. Natalskiy, P.V. Tarakanov, O.D. Peskov
Khirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova. 2021; (11): 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Clinical application of “Double R” anastomosis technique in laparoscopic pancreaticoduodenectomy procedure
Wei Tang, Jian-Guo Qiu, Gui-Zhong Li, Yu-Fei Zhao, Cheng-You Du
Medicine. 2021; 100(21): e26204
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Relation of computed tomography features of the pancreatic tissue and development of pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy
Sebnem Karasu, Feyyaz Gungor, Coskun Onak, Osman Nuri Dilek
Clinical Imaging. 2021; 72: 114
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 A novel anastomosis technique facilitates pancreaticojejunostomy in total laparoscopic pancreaticoduodenectomy (with video)
Yu Zhou, Jiabin Yang, Lusheng Wei, Qing Lin, Shangyou Zheng, Guohua Liu, Quanbo Zhou, Xiaoyu Tan, Rufu Chen
Langenbeck's Archives of Surgery. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Challenges of single-stage pancreatoduodenectomy: how to address pancreatogastrostomies with robotic-assisted surgery
Lea Timmermann, Karl Herbert Hillebrandt, Matthäus Felsenstein, Moritz Schmelzle, Johann Pratschke, Thomas Malinka
Surgical Endoscopy. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 A randomised, multicentre trial of somatostatin to prevent clinically relevant postoperative pancreatic fistula in intermediate-risk patients after pancreaticoduodenectomy
Zhe Cao, Jiangdong Qiu, Junchao Guo, Guangbing Xiong, Kuirong Jiang, Shangyou Zheng, Tiantao Kuang, Yongwei Wang, Taiping Zhang, Bei Sun, Renyi Qin, Rufu Chen, Yi Miao, Wenhui Lou, Yupei Zhao
Journal of Gastroenterology. 2021; 56(10): 938
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 A case of intraductal papillary mucinous neoplasm developing in the native pancreas after pancreas transplantation treated by total pancreatectomy
Hiromichi Sato, Yoshito Tomimaru, Hirofumi Akita, Shogo Kobayashi, Toshinori Ito, Kazuki Sasaki, Yoshifumi Iwagami, Daisaku Yamada, Takehiro Noda, Kunihito Gotoh, Hidenori Takahashi, Naoki Hama, Tadafumi Asaoka, Masahiro Tanemura, Yuichiro Doki, Hidetoshi Eguchi
Clinical Journal of Gastroenterology. 2021; 14(6): 1766
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Establishment of risk prediction model of postoperative pancreatic fistula after pancreatoduodenectomy: 2016 edition of definition and grading system of pancreatic fistula: a single center experience with 223 cases
Jun Yu, Chao-yi Ren, Jun Wang, Wei Cui, Jin-juan Zhang, Yi-jun Wang
World Journal of Surgical Oncology. 2021; 19(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Partial pancreatic tail preserving subtotal pancreatectomy for pancreatic cancer: Improving glycemic control and quality of life without compromising oncological outcomes
Li You, Lie Yao, Yi-Shen Mao, Cai-Feng Zou, Chen Jin, De-Liang Fu
World Journal of Gastrointestinal Surgery. 2020; 12(12): 491
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 Analysis of pancreatic fistula risk in patients with laparoscopic pancreatoduodenectomy: what matters
Kate Nong, Yue Zhang, Shengyong Liu, Yue Yang, Donglin Sun, Xuemin Chen
Journal of International Medical Research. 2020; 48(7): 0300060520
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 The main arterial vessels of pancreatic isthmus and their importance in surgery
S V Tarasenko, P V Tarakanov, A A Natalskiy, A V Pavlov, E A Dronova
Kazan medical journal. 2020; 101(1): 53
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 Comparison Between Dunking (Invagination) Pancreaticojejunoanastomosis and Double Layer Duct to Mucosa Anastomosis After Cephalic Duodenopancreatectomy-Whipple Procedure for Pancreatic Cephalic Carcinoma
Aleksandar Shumkovski, Ljubomir Ognjenovic, Stojan Gjoshev
PRILOZI. 2020; 41(3): 39
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article