Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Clinical study of transcatheter arterial chemoembolization combined with microwave ablation in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma

Li Wei, Man Wenling, Guo Huanqing, Yang Po

Year : 2016| Volume: 12| Issue : 7 | Page no: 217-220

   This article has been cited by
 
1 Hyperthermia ablation combined with transarterial chemoembolization versus monotherapy for hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysis
Zheng Li, Qiang Li, Xiaohu Wang, Weiqiang Chen, Xiaodong Jin, Xinguo Liu, Fei Ye, Zhongying Dai, Xiaogang Zheng, Ping Li, Chao Sun, Xiongxiong Liu, Qiuning Zhang, Hongtao Luo, Ruifeng Liu
Cancer Medicine. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Combined therapy with conventional trans-arterial chemoembolization (cTACE) and microwave ablation (MWA) for hepatocellular carcinoma >3<5?cm
Mohamed M. A. Zaitoun, Saeed B. Elsayed, Nahla A. Zaitoun, Radwa K. Soliman, Ali H. Elmokadem, Alaa A. Farag, Mahmoud Amer, Ali M. Hendi, Nader E. M. Mahmoud, Dalia Salah El Deen, Ahmed M. Alsowey, Shahenda Shahin, Mohammad Abd Alkhalik Basha
International Journal of Hyperthermia. 2021; 38(1): 248
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Recent Advances in Local Thermal Ablation Therapy for Hepatocellular Carcinoma
Min Deng, Shao-Hua Li, Rong-Ping Guo
The American Surgeon. 2021; : 0003134821
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 A review of conventional and newer generation microwave ablation systems for hepatocellular carcinoma
Kento IMAJO, Yuji OGAWA, Masato YONEDA, Satoru SAITO, Atsushi NAKAJIMA
Choonpa Igaku. 2021; 48(6): 367
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Microwave ablation of liver cancer: An updated review
Ze-Hua He, Qiu-Lin Wu, Hang Ye, Kai-Yuan Wang, Le-Qun Li, Ning-Fu Peng
World Chinese Journal of Digestology. 2020; 28(10): 371
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A review of conventional and newer generation microwave ablation systems for hepatocellular carcinoma
Kento Imajo, Yuji Ogawa, Masato Yoneda, Satoru Saito, Atsushi Nakajima
Journal of Medical Ultrasonics. 2020; 47(2): 265
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 miR-106b targets DAB2 to promote hepatocellular carcinoma cell proliferation and metastasis
Chunhui Sun, Xun Yao, Qingyu Jiang, Xiuyong Sun
Oncology Letters. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Transcatheter arterial chemoembolization combined with radiofrequency or microwave ablation for hepatocellular carcinoma: a review
Nikolaos Galanakis, Elias Kehagias, Nikolas Matthaiou, Dimitrios Samonakis, Dimitrios Tsetis
Hepatic Oncology. 2018; 5(2): HEP07
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 MicroRNA-18a promotes proliferation and metastasis in hepatocellular carcinoma via targeting KLF4
Li Liu, Xun Cai, Enqiang Liu, Xia Tian, Chuan Tian
Oncotarget. 2017; 8(40): 68263
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article