Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 

    Article Cited by others

REVIEW ARTICLE

Current mechanism of acquired resistance to epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitors and updated therapy strategies in human nonsmall cell lung cancer

Zhang Kaixian, Yuan Qianqian

Year : 2016| Volume: 12| Issue : 7 | Page no: 131-137

   This article has been cited by
 
1 MiR-519d-3p enhances the sensitivity of non-small-cell lung cancer to tyrosine kinase inhibitors
Qiang Zhen, Yaxiao Zhang, Lina Gao, Renfeng Wang, Weiwei Chu, Xiaojian Zhao, Zhe Li, Huixian Li, Bing Zhang, Baolei Lv, Jiabao Liu
Mammalian Genome. 2021; 32(6): 508
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 LncRNA MITA1 promotes gefitinib resistance by inducing autophagy in lung cancer cells
Jie Hu, Shu-wen Dong, Yinghua Pei, Juan Wang, Jie Zhang, Xiu-ping Wei
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2021; 551: 21
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Crizotinib in Patients With MET-Amplified NSCLC
D. Ross Camidge, Gregory A. Otterson, Jeffrey W. Clark, Sai-Hong Ignatius Ou, Jared Weiss, Steven Ades, Geoffrey I. Shapiro, Mark A. Socinski, Danielle A. Murphy, Umberto Conte, Yiyun Tang, Sherry C. Wang, Keith D. Wilner, Liza C. Villaruz
Journal of Thoracic Oncology. 2021; 16(6): 1017
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Targeting the p300/NONO axis sensitizes melanoma cells to BRAF inhibitors
Feifei Zhang, Xiaofeng Tang, Song Fan, Xia Liu, Jun Sun, Cheng Ju, Yiping Liang, Renfeng Liu, Ruihao Zhou, Bo Yu, Changhua Zhang, Zhiping Zhang, Tiebang Kang, Guofu Huang, Xiao-Bin Lv
Oncogene. 2021; 40(24): 4137
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 High expression of hypoxia inducible factor 1a related with acquired resistant to EGFR tyrosine kinase inhibitors in NSCLC
Qian Jin, Feihua Huang, Xianrong Xu, Haidong He, Yingqing Zhang
Scientific Reports. 2021; 11(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Small-cell lung cancer transformation from EGFR-mutant adenocarcinoma after EGFR-TKIs resistance
Yiqian Jiang, Leyi Shou, Qingmin Guo, Yanhong Bao, Xiaoping Xu, Suhong An, Jianfeng Lu
Medicine. 2021; 100(32): e26911
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Differential effects of epidermal growth factor receptor inhibitors in a single patient with neuropathic pain
Marte Grønlie Cameron, Christian Kersten
BMJ Case Reports. 2021; 14(3): e239385
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Glycyrol Alone or in Combination with Gefitinib Is Effective against Gefitinib-Resistant HCC827GR Lung Cancer Cells
Shuang Zhao, Shangyun Lu, Lihong Fan, Hongbo Hu
Applied Sciences. 2021; 11(22): 10526
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9

LHX6 Affects Erlotinib Resistance and Migration of EGFR-Mutant Non-Small-Cell Lung Cancer HCC827 Cells Through Suppressing Wnt/ß-Catenin Signaling

Qiang Wang, Jinrong Liao, Zhiyong He, Ying Su, Dong Lin, Ling Xu, Haipeng Xu, Jinghui Lin
OncoTargets and Therapy. 2020; Volume 13: 10983
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 miR-365a-5p suppresses gefitinib resistance in non-small-cell lung cancer through targeting PELI3
Fannian Li, Haitao Li, Shuai Li, Baolei Lv, Junjie Shi, Hongjiang Yan, Helin Zhang, Yuzheng He
Pharmacogenomics. 2020; 21(11): 771
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 The importance of repeated biopsies for the detection of T790M resistance mutation in non-small cell lung cancer – case report
Andreea Mihaela Radu, Iulia Tatiana Lupascu, Isabela Anda Komporaly, Adelina Silvana Gheorghe, Elena Adriana Mateianu, Dana Lucia Stanculeanu
Oncolog-Hematolog.ro. 2020; 4(53): 7
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 An outlined review for the role of Nedd4-1 and Nedd4-2 in lung disorders
Haiyan He, Chao Huang, Zhuo Chen, Huaxing Huang, Xiaohua Wang, Jinliang Chen
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2020; 125: 109983
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 A new epigallocatechin gallate derivative isolated from Anhua dark tea sensitizes the chemosensitivity of gefitinib via the suppression of PI3K/mTOR and epithelial-mesenchymal transition
Jianyu Liu, Ting Zhong, Ping Yi, Chengcheng Fan, Zhen Zhang, Guangyan Liang, Yongnan Xu, Yanhua Fan
Fitoterapia. 2020; 143: 104590
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Hypoxia-inducible factor-1 signaling pathway influences the sensitivity of HCC827 cells to gefitinib
Qian Jin, Jianying Zhou, Xianrong Xu, Feihua Huang, Weihua Xu
Oncology Letters. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 Anticancer effects of isofraxidin against A549 human lung cancer cells via the EGFR signaling pathway
Han Zhang, Qian-Qian Feng, Jian-Hua Gong, Jing-Ping Ma
Molecular Medicine Reports. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 A Synergistic Antitumor Effect of Rituximab and Gamma Interferon Combined Therapy on Human CD20+ B-Cell Lymphoma Cells
Shotaro KAMIJO, Hiromichi TSUCHIYA, Toshihiko GOCHO, Yoshitaka YAMAZAKI, Yui AKITA, Yoko AO, Akiko SASAKI, Nana ICHIMURA, Yuji KIUCHI
The Showa University Journal of Medical Sciences. 2018; 30(2): 259
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 MiR-29a: a potential therapeutic target and promising biomarker in tumors
Jin-yan Wang, Qian Zhang, Dan-dan Wang, Wei Yan, Huan-huan Sha, Jian-hua Zhao, Su-jin Yang, He-da Zhang, Jun-chen Hou, Han-zi Xu, Yun-jie He, Jia-hua Hu, Shan-liang Zhong, Jin-hai Tang
Bioscience Reports. 2018; 38(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article