Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login

  Article Access Statistics

Year : 2018 | Volume:  14 | Issue Number:  1 | Page:  163-170

ORIGINAL ARTICLE

Medical expenditure for liver cancer in urban China: A 10-year multicenter retrospective survey (2002–2011)
Qiu Wu-Qi, Shi Ju-Fang, Guo Lan-Wei, Mao A-Yan, Huang Hui-Yao, Hu Guang-Yu, Dong Pei, Bai Fang-Zhou, Yan Xiao-Ling, Liao Xian-Zhen, Liu Guo-Xiang, Bai Ya-Na, Ren Jian-Song, Sun Xiao-Jie, Zhu Xin-Yu, Zhou Jin-Yi, Gong Ji-Yong, Zhu Lin, Mai Ling, Du Ling-Bing, Zhou Qi, Xing Xiao-Jing, Song Bing-Bing, Liu Yu-Qin, Lou Pei-An, Sun Xiao-Hua, Wu Shou-Ling, Cao Rong, Qi Xiao, Lan Li, Ren Ying, Zhang Kai, He Jie, Qu Chunfeng, Dai Min

Number of times this article was viewed 6940
Number of times this article has been printed  from the site 81
Number of times this article was emailed to others 0
Remarks given by readers [ Read ] 0
Back To Article

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal